O mne

Mojím cieľom je vyvolať pozitívnu emóciu v oku pozorovateľa. Mám pravidlo. V zásade verím, že pozitívne emócie, ktorými prechádzam, keď kreslím, sa dajú zachytiť a premietnuť na mojich obrazoch len vtedy, keď som sám v dobrej nálade. Potom obrazy prenesú svoju atmosféru na moje publikum.

Už od malička som sa pristihol, že som šťastný, keď som kreslil alebo som bol manuálne kreatívny. Hodiny mi ubiehali ako minúty, nechal som sa unášať vo vnímaní času a odvtedy sa nič moc nezmenilo. Verím, že tento pocit vo mne vyvolal túžbu byť kreatívny a tvoriť. Navštevoval som gymnázium (strednú školu) s ambíciou stať sa lekárom, keďže môj starý otec ním bol, napokon však študoval niečo iné, dizajn. Moja vášeň pre kreativitu bola silnejšia a zvíťazila.

Keď som dokončil formálne vzdelanie, robil som povolaním interiérový dizajn. Keďže som v mojej kariére interiérového dizajnéra len približne rok, moji klienti ma spolu so samotným životom priviedli na inú cestu, k umeniu. A takto som sa náhodou stal maliarom. Moja kariéra, ako aj môj štýl a inšpirácia sú ovplyvnené vkusom mojich klientov, ja k tomu potom pridávam svoj vlastný jedinečný štýl, emócie a vášeň.

Nemôžem sa presne definovať ani kategorizovať, alebo ak chcete, označiť nejakým určitým typom štýlu. Nemám to ani v úmysle, prichádza to spontánne. Verím, že to tak má byť. Andy Warhol a popart mi vyrástli a potom som nejako začal maľovať portréty známych osobností. Chcel by som oživiť ich životnú púť a nasmerovať ju do mojej tvorby, rovnako ako chcem inšpirovať ostatných príbehom ich života, aby priniesli dobré vibrácie spojené s takýmito ikonami.

Chcel by som „teleportovať“ ich dobré vibrácie do pohodlia vašich domovov a predstaviť vašu ikonu, idol do vašej obývačky. Moja tvorivá práca je však rozsiahla. Baví ma architektúra a dizajn, teda láska k maľbe, prírode, filmom, hudbe a to všetko sa ukazuje a bude v mojom umení zobrazovať. Život je zmena! Cítim to, a preto rád striedam prvky, nápady a maliarske techniky, ktoré používam.

Medzi mojím umeleckým dielom a mojím publikom bude určite chémia. A to je môj cieľ. Chcem emócie a chémiu. A vtedy je z toho skutočná chuť, keď nechám na chvíľu všetko myslenie bokom. Dovoľujem si užiť si ten dobrý pocit.